Kontakt oss / Nyheter / INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LOMMEDALEN GOLFKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LOMMEDALEN GOLFKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LOMMEDALEN GOLFKLUBB

Dato: Onsdag 06. mars 2019

Sted: Lommedalen Golfklubb

Tid: Kl. 19:00  Registrering av deltakere fra kl. 18.30.

DAGSORDEN
  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Velge møteleder, referent samt to personer til å undertegne protokollen

3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

4. Gjennomgang av klubbens årsmelding.

5. Behandle og godkjenne klubbens regnskap.

6. Vedta klubbens budsjett.

7. Behandle innkomne forslag. Forslag må være styre i hende innen 01.03.2019, Sendes til kjell.golf@gmail.com

8. Muntlig informasjon av Styrets leder.

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Valg:

a) Leder:  velges for 1 år av gangen, på valg Kjell Søderberg

b) Nestleder  velges for 2 år av gangen. Erik Jørgensen på valg

c) Styremedlem 1: velges for 2 år av gangen.   Jon Ivar Oppegaard ikke på valg

d) Styremedlem 2: velges for 2 år av gangen. Arne Vidar Pedersen ikke på valg

f) Kasserer, Terje Heiestad

g) Valgkomité 2 medlemmer

Lommedalen,

Lommedalen Golfklubb, Styret 

  • 0 av 5 stjerner.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 stemme(r))

Takk for at du stemte!

Du har allerede stemt, du kan kun stemme én gang!

Din rating har blitt endret. Takk for at du stemte!