Greenfee 2019

Gjester:

Alle dager 9 hull 18 hull
Junior  150 200
Voksen  250 400

 Medlemmer m/golfmedlemskap:

Alle dager 9 hull 18 hull
Junior  0 0
Voksen 250 400

Medlemmers gjester får kr 50,00 i rabatt for 9 hull, og kr 75,00 for 18 hull.

Samarbeidsklubber:  Bærum GK, 

Driving range: kr. 30,- pr. bøtte.

Vurderer du å melde deg inn i Lommedalen Golfklubb?
Priser for medlemsskap i 2019

Priser medlemsskap 2019 Senior Junior over 18 år/ Studenter
Medlemskap med fritt spill 1500 1500
Klubbmedlemskap 750 750
Juniormedlemskap   250  

Utmelding av Lommedalen golfklubb. § 4

 Skal man melde seg ut av klubben må dette skje innen 31.12. Dersom ikke utmelding er klubben i hende innen den tid, må man betale medlemsavgift for påfølgende år. I følge Norges Golfforbunds regler, finnes det ikke unntak for dette. 

Se også informasjon fra Norges Golforbund:http://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/okonomiforsikring/klubbkontigent .

Og basis lovnorm fra idrettsforbundet: http://www.idrett.no/tema/lover/Documents/Basis-lovform%20for%20golfklubber.doc