Greenfee 2019

Gjester:

Alle dager 9 hull 18 hull
Junior  150 200
Voksen  250 400

 Medlemmer m/golfmedlemskap:

Alle dager 9 hull 18 hull
Junior  0 0
Voksen 250 400

Medlemmers gjester får 50 kr i rabatt for 9 hull, og 75 kr i rabatt  for 18 hull.

Driving range: 30 kr per kurv (bankortterminal på ballmaaskin)

Vurderer du å melde deg inn i Lommedalen Golfklubb?
Priser for medlemskap i 2019

Priser medlemskap 2019 Senior Junior over 16 år/ Studenter
Medlemskap med fritt spill 1500 1500
Klubbmedlemskap 750 750
Juniormedlemskap   250  

Utmelding av Lommedalen golfklubb. § 4

Skal man melde seg ut av klubben må dette skje innen 31.12. Dersom ikke utmelding er klubben i hende innen den tid, må man betale medlemsavgift for påfølgende år. I følge Norges Golfforbunds regler, finnes det ikke unntak for dette. 

Se også informasjon fra Norges Golforbund:http://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/okonomiforsikring/klubbkontigent .

Og basis lovnorm fra idrettsforbundet: http://www.idrett.no/tema/lover/Documents/Basis-lovform%20for%20golfklubber.doc