Baneguide hull for hull

Hull 1/10

hull1info.jpg

Fra green mot utslag

hull1.jpg
  • Greenen er blind fra gul tee hull 1.

  • OB langs driving range.

  • Sidevannshinder på venstre side før green.

  • NB: Husk å rop "FORE" når slaget går mot høyre, Hull 9/18.

bhull1_large.jpg

Utslag hull 10 gul / hull 1 rød

bhull1-2_large.jpg
bunnlinje.jpg