Baneguide hull for hull

Hull 7/16

hull7info.jpg

Fra utslag hull 7

hull7.jpg
  • Gul tee hull 7 ligger oppe i skogen. 

  • Sidevannshinder langs skog venstre side.

  • NB: All ferdsel på veien har fortrinnsrett. VIS HENSYN.

bhull7-1_large.jpg

Fra green mot utslag

bhull7-2_large.jpg
bunnlinje.jpg