Baneguide hull for hull

Hull 7/16

Fra utslag hull 7

  • Gul tee hull 7 ligger oppe i skogen. 

  • Sidevannshinder langs skog venstre side.

  • NB: All ferdsel på veien har fortrinnsrett. VIS HENSYN.

Fra green mot utslag

Lommedalen Golfklubb

Lommedalsveien 340

1350 Lommedalen

E-post: kontakt@lommedalengolf.no

Tlf: 400 01 812

  • Facebook
  • Instagram