Baneguide hull for hull

Hull 8/17

hull8info.jpg

utslag hull 17

hull8.jpg
  • Gul tee hull 17 ligger til venstre for gul tee 8 i skogen.

  • OB til høyre mot hull 3.

  • Green er som oftest blind på 2. slaget.

Fra green mot utslagene

bhull8-2_large.jpg
bunnlinje.jpg
bhull8-1_large.jpg