Baneguide hull for hull

Hull 9/18

hull9info.jpg

Fra utslag hull 9 gul

hull9.jpg
  • Vann i forkant av green. Ta gjerne en kølle ekstra. Vind kan her være i spill.

  • Sidevannshinder til venstre langs skogen.

bhull9-1_large.jpg

Fra green mot utslagene

bunnlinje.jpg
bhull9-2_large.jpg