Velkommen til årsmøte 04.03.2020 (Les mer)

Oppdatert: feb. 8Lommedalen Golfklubbs Årsmøte 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LOMMEDALEN GOLFKLUBB

Dato: Onsdag 04. mars 2020

Sted: Lommedalen Golfklubb

Tid: Kl. 19:00 Registrering av deltakere fra kl. 18.30.

DAGSORDEN

Godkjenne de stemmeberettigede. Velge møteleder, referent samt to personer til å undertegne protokollen

3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

4. Gjennomgang av klubbens årsmelding.

5. Behandle og godkjenne klubbens regnskap.

6. Vedta klubbens budsjett.

7. Behandle innkomne forslag. Forslag må være styre i hende innen 25.02.2020, Sendes til kjell.golf@gmail.com

8. Muntlig informasjon av Styrets leder.

9. Behandle klubbens organisasjonsplan.

10. Valg:

a) Leder: velges for 1 år av gangen, på valg Kjell Søderberg

b) Nestleder velges for 2 år av gangen. Ørjan Skyrud ikke på valg

c) Styremedlem 1: velges for 2 år av gangen. Jon Ivar Oppegaard på valg

d) Styremedlem 2: velges for 2 år av gangen. Arne Vidar Pedersen på valg

f) Styremedlem 3, Kasserer: Terje Heiestad ikke på valg.

g) Valgkomité 2 medlemmer

Lommedalen,

Lommedalen Golfklubb, Styret

Lommedalen Golfklubb

Lommedalsveien 340

1350 Lommedalen

E-post: kontakt@lommedalengolf.no

Tlf: 400 01 812

  • Facebook
  • Instagram