Lommedalen golfklubb starter opp Klubbkvelder 02.11. kl. 18.00

Oppdatert: 25. okt. 2020

I melding fra Golfforbundet av 1.mai

Vi starter opp klubbkvelder innendørs på Bærum Golfsenter mandag den 02.11.2020. Hver mandag til og med den 14.12.20 er lagt inn. Påmelding i golfbox.

Regler og priser for spill, se under, brev fra Bærum golfsenter.


SIMULATORSPILL VEDBÆRUM GOLFSENTER 2020/21

Koronapandemien

Senteret vil overholde smittevernreglene meget nøye til enhver tid. Dette reflekteres bl.a. i flere ting nevnt under (oppmøte, registrering, rutiner ved spill på simulator, når forlate lokalene, bruk av hånddesinfeksjon m.m.)

Parkering og oppmøte

VIKTIG: Alle må registrere seg og oppgi bilnummer straks ved ankomst. Dette gjelder uansett hvor på området parkeringen skjer.

Tidspunkter turneringsdagene

Spillerne skal ikke komme til senteret før tidligst en 1/2t før spill. Etterspill skal man også forlate lokalene så rakst som mulig. Dette for å sikre forsvarlige avstand (ikke er i lokalet samtidig) mellom gruppene som kommer til oss i løpet av dagen.

Økonomiske betingelser

- Sesongkort (Alternativ) - Kr. 7.900,- som gir fritt spill gjennom hele sesongen

- Klippekort (Alternativ) - Kr. 3.000,- for 10 klipp (kan deles mellom flere spillere)

- Enkeltrunder (Alternativ) - Kr. 320,- pr. gang

- Deltageravgift - Kr. 50,- pr. gang (inkludert kaffe/parkering)

Spesielt tilbud: Betaler man sesongkortet på kr. 7.900,- innen åpningstidspunktet for Senteret (i slutten av september), får man gratis kaffekort for hele sesongen som inkluderer alt spill også utover de faste turneringsdagene. Betales til Bærum Golfsenters bankkontonummer: 9490 05 70885. Husk å oppgi navn + teksten «BMGS Sesongkort 2020/21». Antallet sesongkort er begrenset, så «førstemann til mølla» gjelder.

Servering og samling for resultater/premiering

Senteret sørger for at kaffe og vann er satt frem innen oppstart.

NB! Det blir inntil videre ingen matservering i lokalene (ingen samling der det serveres kaffe og vafler etter turneringen).

Regler for spill på simulator (spesielle smittevernsregler)

- Køllene må stå i bagen under spillet og skal ikke settes opp mot veggen

- Spillerne skal kun bruke eget utstyr, herunder ball og peg. Senteret har ikke noe utstyr til utlån

- Den stolen som spilleren velger skal benyttes av samme person gjennom hele spillet

- Det fremsatte hånddesinfeksjon midlet skal benyttes

- Trykk på skjermen skal reduseres til et absolutt minimum

- Køllene kan inntil videre IKKE oppbevares i køllerommet, men må tas med hjem

Kontanter skal IKKE benyttes ved betaling.