Utmelding av Lommedalen golfklubb. § 4

Skal man melde seg ut av klubben må dette skje innen 31.12. Dersom ikke utmelding er klubben i hende innen den tid, må man betale medlemsavgift for påfølgende år. I følge Norges Golfforbunds regler, finnes det ikke unntak for dette. 

Se også informasjon fra Norges Golforbund: http://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/okonomiforsikring/klubbkontigent .

Og basis lovnorm fra idrettsforbundet: http://www.idrett.no/tema/lover/Documents/Basis-lovform%20for%20golfklubber.doc