Tilbud til medlemmer av Lommedalen Golfklubb 2020

Kurs

Trening og kurs i Lommedalen GK 2021

 

VTG kurs:         Under forutsetning at kusene blir gjennomført som sist sommer er de oppsatte datoer for kurs frem til fellesferien.

 

24.04                10.00 – 15.30

25.04                10.00 – 15.30

 

08.05                10.00 – 15.30

08.05                10.00 – 15.30

 

29.05                10.00 – 15.30

30.05                10.00 – 15.30

 

12.06                10.00 – 15.30

13.06                10.00 – 15.30

 

26.06                10.00 – 15.30

27.06                10.00 – 15.30

 

03.07                10.00 – 15.30

04.07                10.00 – 15.30

 

Pris kurs og medlemskap kr 2.950

Kun kurs kr 1500

 

 

Medlemstrening: Under forutsetning at det er interesse for dette, beregnes kurs annenhver onsdag fra banen åpner og eks Juli og videre ut sesongen.


Onsdager fra 18.00 – 19.30  Kr 250 pr gang, inkludert rangeballer.

 


Medlemskurs: Dette kan erstatte medlemstrening og beregnes med kurs over 3 ganger. Spesielt kan disse kursene være rettet mot nye medlemmer uten etablert HCP. Disse kursene kan gjennomføres på onsdager samme tid som over.

Pris kr 1000 

 

* Kurset tar i vesentlig grad for seg alt av nær-spill fra 100m og inn, samt putting og bunkere. Kurset er lagt opp spesielt for de som sliter med når de forskjellige slagene brukes. Kursene er ment lagt opp til at eleven selv skal få en riktig forståelse av valg av køller og teknikk.

 

Påmelding med navn, alder, telefon og mail er ønskelig.

 

Sendes til Geir Aas  geir.golf@online.no  
Tlf: 92800431